Obrazac OPZ-STAT-1 - Dacom_informatika

Idite na sadržaj

Obrazac OPZ-STAT-1

APLIKACIJE > Tvrtke
Aplikacijom možete unijeti ili uvesti podatke iz vašeg knjigovodstvenog programa u obliku < .csv > datoteke.
Izlaz je .xml datoteka koju učitavate u sustav "E porezna".
Aplikacija sadrži slijedeće module:
  • Aplikacija OPZ-STAT-1
  • Knjiga ponuda
  • Knjiga narudžbenica
  • Obrasci HUB 3A (sa 2D bar kodom)
  • Aplikacija kalendar - podsjetnik - alarm
  • Aplikacija poruka 
FINANCIJSKO poslovanje - program
OBRAZAC OPZ-STAT-1
Tvrtka 'DACOM' pripremila je za svoje korisnike pripremne programe za kreiranje "NOVOG" obrasca "OPZ-STAT-1" kojim će se prijavljivati dospjela, a nenaplaćena potraživanja.

Putem obrasca OPZ-STAT prikazuju se SAMO RAČUNI koje su izdali porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost PDV-a, a sukladno odredbama Zakona o PDV-u (računi izdani drugim poreznim obveznicima PDV-a ili pravnim osobama) ili OPZ-a (računi izdani osobama koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a).

Računom se smatra svaka isprava koja ima sve elemente računa prema Zakonu o PDV-u, pa to može biti i ugovor ili neka druga dokumentacija.

Propisano je da se dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima, u smislu Pravilnika smatraju:
1. potraživanja temeljem dospjelih, a nenaplaćenih računa izdanih sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 148/13,143/14; Rješenje USRH 99/13 i 153/13 – dalje u tekstu: Zakon o PDV-u),
2. potraživanja temeljem dospjelih, a nenaplaćenih računa izdanih sukladno odredbama Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13 i 26/15 – dalje u tekstu: OPZ ).
(izvor: dokumentacija Porezne uprave)


Funkcionalnosti programa : 

- obrazac OPZ-STAT-1
  

PROGRAM "Obrazac OPZ-STAT-1" obuhvaća sve račune dospjele , a ne naplaćene. Korisnici će putem navedenog programa moći upisati sve svoje dospjele, a ne naplaćene račune, te iste ispisati kroz propisani obrazac.

Porezna uprava je propisala i xml schemu prema kojoj će se navedeni podaci dostavljati kroz sustav "E POREZNE".

Program je izrađen u skladu sa "PRAVILNIKOM O OBVEZUJUĆIM MIŠLJENJIMA, ISPRAVKU PRIJAVE, STATISTIČKIM IZVJEŠĆIMA I POREZNOJ NAGODBI" kojim su definirani svi potrebni parametri za obrazac OPZ-STAT-1.

VAŽNO:
Obrazac OPZ-STAT-1 obveznici iz članka 19. gore navedenog Pravilnika dužni su dostaviti Poreznoj upravi elektroničkim putem, korištenjem sustava ePorezna na način propisan posebnim propisima te tehničkim i ostalim uputama, i to:
1. do 20. svibnja tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 30. travnja tekuće godine,
2. do 20. kolovoza tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 30. lipnja tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 31. srpnja tekuće godine,
3. do 20. studenoga tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 30. rujna tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 31. listopada tekuće godine,
4. do 20. veljače tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. prosinca prošle godine, a koji nisu naplaćeni do 31. siječnja tekuće godine.

Iznimno za 2015. godinu izvješće se sastavlja sa stanjem na dan 31. prosinca 2015. godine, a obveznici su ga dužni dostaviti Poreznoj upravi putem sustava e-Porezna na obrascu OPZ-STAT-1 najkasnije do 20. veljače 2016. godine.


Pregled formi za unos podataka u obrazac "OPZ-STAT-1"                                                   


                                                 


                                                  
 
 


Povratak na sadržaj