DACOM - SEPA aplikacija - Dacom_informatika

Idite na sadržaj

DACOM - SEPA aplikacija

APLIKACIJE > Tvrtke
Aplikacijom možete unijeti ili uvesti podatke iz vašeg knjigovodstvenog programa u obliku < .csv > datoteke.
Izlaz je .xml datoteka koju učitavate u vaš sustav "Internet bankarstva".
Aplikacija sadrži slijedeće module:
 • Knjiga naloga za isplatu
 • Ispis kontrolne liste naloga za isplatu
 • Transfer iz JOPPD obrasca u knjigu naloga za isplatu
 • Nalozi za plaćanje SEPA
 • Transfer u nalog za plaćanje SEPA
 • Predložak naloga za isplatu
 • Transfer iz predložaka u knjigu naloga za isplatu
 • Ispis kontrolne liste predložaka naloga
 • Ažuriranje HUB-a
 • Transfer u HUB
 • Obrasci HUB 3A (sa 2D bar kodom)
 • Aplikacija kalendar - podsjetnik - alarm
 • Aplikacija poruka
 
FINANCIJSKO poslovanje - program
 
SEPA nalozi za plaćanje
 
Tvrtka 'DACOM' pripremila je svojim sadašnjim i budućim korisnicima programe kojima mogu kreirati sve vrste naloga za plaćanje prema novim SEPA standardima.

S obzirom da od 6 lipnja počinje izvršenje SEPA platnih transakcija u Republici Hrvatskoj, putem naše aplikacije možete kreirati sve vrste naloga za plaćanje, te za iste generirati 'XML' datoteku koju učitavate u vaše internet bankarstvo.
 

Putem DACOM - SEPA aplikacije možete kreirati naloge za plaću, drugi dohodak (ugovori o djelu), nacionalna (kn i eur) i međunarodna plaćanja.

Kako bismo vam olakšali poslovanje u novim uvjetima SEPA platnog poslovanja, kreirali smo dodatni program 'PREDLOŠCI NALOGA ZA PLAĆANJE' putem kojega možete kreirati svoje interne i eksterne naloge plaćanja
te iste svaki mjesec transferirati u 'Knjigu naloga za plaćanje' i generirati SEPA 'XML' datoteku .

Aplikacija DACOM SEPA može se koristiti kao dodatni modul u sklopu naše integralne knjigovodstvene aplikacije ili kao nezavisna aplikacija.
Postoji mogućnost uvoza (import) podataka iz vaših manjih ili većih aplikativnih sustava u DACOM SEPA aplikaciju.< DETALJNE UPUTE ZA RAD APLIKACIJE - PDF PREGLEDNIK >

Funkcionalnosti programa :

- DACOM SEPA aplikacija
 

Aplikacija "DACOM SEPA" obuhvaća sve funkcionalnosti novog SEPA platnog sistema koji je na snazi od 6. lipnja 2016.godine u RH.

Aplikacijom je pokrivena obrada plaća gdje se podaci nakon obrade i kreiranja JOPD obrasca samo transferiraju u SEPA knjigu naloga za plaćanje i generira se 'XML' datoteka koja se zatim učitava u internet bankarstvo svakog pojedinog korisnika.

Isti sistem rada kao u obradi plaće je i sa programima koji obrađuju drugi dohodak (ugovori o djelu) i autorske honorare.

Dodatno je omogućeno i plaćanje putem nacionalnih i međunarodnih naloga za plaćanje uz automatsko generiranje 'XML' datoteke.


Pregled DACOM SEPA aplikacije                                                  

                                                
                                                                     


Povratak na sadržaj