HZZO - Medicina rada - Dacom_informatika

Idite na sadržaj

HZZO - Medicina rada

APLIKACIJE > Zdravstvo - HZZO
 
HZJZ - SMR aplikacije
 
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - SLUŽBA MEDICINE RADA
 
Tvrtka 'DACOM' od 1994. godine proizvodi aplikacije za medicinu rada i sporta.
 
Aplikacije pokrivaju kompletnu djelatnost medicine rada i sporta. Tu se prvenstveno misli na podatke o korisnicima-radnicima, vozačima, oružarima, zaštitarima, pomorcima, školarcima i svima ostalima.
 
Uvjerenja, svjedožbe, rješenja, pregledi, funkcionalna dijagnostika samo su neki od segmenata koje aplikacija pokriva.
 

Korisnicima je omogućen rad sa DACOM - HZZO - SMR - PZZ aplikacijama na svim Windows i Linux operativnim sistemima.
Aplikacije su izrađene najnovijim "Embarcadero" tehnologijama, a podaci se skladište u "My sql" baze podataka.

Funkcionalnosti programa : ZDRAVSTVENI KARTON  / VOZAČI / ORUŽARI / KORISNICI / TVRTKE / POMORCI / ZAŠTITARI / RADNA SPOSOBNOST / POBOL /
MEDIJ-EMAIL ZA HZZZSR / UVJERENJE O RADNOJ SPOSOBNOSTI / SVJEDOŽBA O RADNOJ SPOSOBNOSTI / SVJEDOŽBA UČENICI /
SVJEDOŽBA - SPECIJALIZACIJA / UVJERENJE ZA RAD NA RAČUNALU / PREGLEDI / FUNKCIONALNE DIJAGNOZE / PERIODIČNI PREGLEDI / ......

Posebno je potrebno napomenuti da je program za medicine rada direktno povezan sa našim verificiranim programskim rješenjima za fiskalizaciju.

Program <Karton korisnika> osnovni je program u aplikaciji medicine rada i sporta, te kao takav obuhvaća većinu podataka potrebnih doktorima medicine rada i sporta u njihovom radu sa korisnicima.

Osnovne funkcionalnosti programa : 
OSNOVNI PODACI / OSOBNA ANAMNEZA / OBITELJSKA ANAMNEZA / DODATNA PITANJA - POMORCI / KLINIČKI PREGLED.

Osnovni podaci obuhvaćaju skup podataka o korisnicima usluga kao što su:
radni staž/služba na brodu/vrsta pregleda/tip pregleda/pomorsko zvanje/tip zaštitara/funkcionalna dijagnostika.

Na osnovu svih unešenih parametara nakon pregleda i postavljanja dijagnostike korisniku se određuje "OCJENA RADNE SPOSOBNOSTI".

Program <Karton vozača> obuhvaća skup podataka koji se odnosi samo na kategoriju korisnika - vozači.

Osnovne funkcionalnosti programa : 
GLAVNI KARTON / KATEGORIJE VOZILA / OSOBNA ANAMNEZA / OBITELJSKA ANAMNEZA / MKB.

Glavnim kartonom definirani su slijedeći parametri potrebni za pregled vozača:
tip pregleda / kategorija vozila / razlog / MKB / protokol / napomena / broj vozačke / datum izdavanja / MUP / funkcionalna dijagnostika
Ocjene radne sposobnosti prema : medicini rada - oftalmolog - neuropsihijatar - psiholog

Ocjena sposobnosti se definira prema kategoriji vozila, te se po potrebi iskazuje vremensko ograničenje.

Na osnovu svih unešenih parametara nakon pregleda i postavljanja dijagnostike vozaču se određuje "OCJENA SPOSOBNOSTI".Program <Karton korisnika - osobe koje drže ili drže i nose oružje> obuhvaća skup podataka koji se odnosi samo na definiranu kategoriju korisnika koja je vezana uz oružje.

Osnovne funkcionalnosti programa : 
GLAVNI KARTON / OSOBNA ANAMNEZA / OBITELJSKA ANAMNEZA / DODATNA PITANJA / KLINIČKI PREGLED.

Glavnim kartonom definirani su slijedeći parametri potrebni za pregled osobe koja posjeduje oružje:
PU izdavanja oružja / tip pregleda / kategorija vozila / svrha izdavanja uvjerenja / MKB / protokol / napomena / broj isprave / datum pregleda / pregled važi do / vojni rok / dozvola za oružje - držanje - nošenje /
Ocjene radne sposobnosti prema : medicini rada - oftalmolog - neuropsihijatar - psiholog - dopunski specijalisti.
Svaki od navedenih specijalista putem programa mora definirati dvije pozicije za osobe koje posjeduju oružje:
a) držanje oružja
b) držanje i nošenje oružja.

Na osnovu svih unešenih parametara nakon pregleda i postavljanja dijagnostike korisniku se određuje "OCJENA SPOSOBNOSTI".Program <Radnici / korisnici - osnovni podaci> obuhvaća skup podataka koji se odnosi na sve kategorije korisnika.

Program definira skup parametara o korisnicima koji su potrebni prilikom obrade korisnika, te prilikom izdavanja uvjerenja-svjedožbi.

U osnovnim podacima o radnicima - korisnicima usluga medicine rada i sporta sadržano je slijedeće:
ID korisnika - JMBG - OIB - MBR - broj osobne iskaznice - spol - datum rođenja - adresa - državljanstvo - sprema - tvrtka - NKZ.

Podaci ove evidencije automatski se povezuju sa svim kartonima i radnjama unutar aplikacije medicine rada i sporta.Program <Tvrtke> obuhvaća skup podataka koji se odnosi samo na definiranu kategoriju - podaci o tvrtkama.

Osnovne funkcionalnosti programa : 
ID - adresa - grad - ptt - djelatnost tvrtke - djelatnost pojednih sektora - veličina tvrtke - reference
Program <Radna sposobnost> obuhvaća skup podataka koji se odnose na osobu za koju se utvrđuje radna sposobnost.

Osnovne funkcionalnosti programa : 
ID - protokol - posebni uvjeti - MKB koji utječe na radnu sposobnost - zapreke ION - zapreke upravljanja vozilom - zapreke brod

Program <Pobol> (obolijevanje) obuhvaća skup podataka koji se odnose na osobu za koju se utvrđuje radna sposobnost tj. programom se deifniraju MKB-i koji ne utječu na radnu sposobnost radnika - korisnika nad kojim se provodi utvrđivanje radne sposobnosti.

Osnovne funkcionalnosti programa : 
ID - protokol - posebni uvjeti - MKB koji NE utječe na radnu sposobnost - napomena

Izbornik  <OSNOVNI PODACI> sastavni je dio programa za HZZZSR - SMR - PZZ korisnike te sadrži popis svih šifrarnika potrebnih za rad aplikacije.

Putem navedenog izbornika korisnici programa HZZZSR - SMR - PZZ mogu pristupiti slijedećim šifrarnicima:

a) 
 • grad - adresa - spol - stručna sprema - NKZ rod 
 • NKZ podvrsta - NKZ područje - NKZ odjeljak 
 • veličina poslodavca - radno mjesto - dio tvrtke 
 • tvrtka - tim - djelatnost - policijske uprave - grupe 
 • artikli - jedinice mjere - reference - tarifni brojevi 
 • dokumenti - IBAN - tekst - anamneza 
 • pitanja pomorci - vrste plaćanja

b)
 • zdravstvena ustanova - vrsta pregleda - tip pregleda
 • naziv pomorskog zvanja - kategorija vozačke dozvole 
 • tip zaštitara - podvrsta zaštitara - posebni uvjeti rada 
 • ocjena radne sposobnosti - MKB 
 • zapreka za rad u zoni ionizirajućeg zračenja
 • zapreka upravljanja motornim vozilom 
 • zapreka za rad na brodu
 • vremenska ograničenja - dijegnoze - razlog pregleda  


Izbornik  <SERVIS> sastavni je dio programa za HZZZSR SMR - PZZ korisnike te sadrži popis svih servisnih alata potrebnih za nesmetan rad aplikacije.

Putem navedenog izbornika korisnici programa HZZZSR SMR - PZZ mogu izrađivati svoje arhive podataka na lokalni ili eksterni disk.

Također putem navedenog izbornika korisnici preko podizbornika "Pregled dokumentacije" imaju pristup do svih uputa za rad sa aplikacijom i svim dodatnim modulima HZZO-a i HZZZSR-a.

  

Povratak na sadržaj