HZZO - SKZZ - G9 - Dacom_informatika

Idite na sadržaj

HZZO - SKZZ - G9

APLIKACIJE > Zdravstvo - HZZO
 
HZZO - SKZZ aplikacije
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Tvrtka 'DACOM' je HZZO ugovorni partner - certificirani proizvođač aplikacija za zdravstvo.
Prvi 'CEZIH' certifikat tvrtka je dobila 17. svibnja 2011. godine.
Tijekom 6. tog mjeseca 2015. godine tvrtka je uspješno završila postupak recertifikacije za SKZZ - G9 korisnike.

Aplikacije za SKZZ korisnike pokrivaju razne djelatnosti u zdravstvu: rtg, oftalmologiju, pulmologiju, kardiologiju, fizijatriju, ortodonciju, njegu u kući....
Korisnicima je omogućen rad u CEZIH-u sa DACOM - HZZO - SKZZ aplikacijama na svim Windows i Linux operativnim sistemima.
Aplikacije su izrađene najnovijim "Embarcadero" tehnologijama, a podaci se skladište u "My sql" baze podataka.

Funkcionalnosti programa : 
- Naručivanje pacijenata - Čekaonica - Pregled pacijenata - Dohvat uputnica sa CEZIH sustava - Rezervacija uputnica - Slanje nalaza na CEZIH 
- Storniranje nalaza - OSIGINFO funkcionalnost (provjera dopunskog osig.) - Ispis nalaza - Lijekovi - Pomagala - Pisma zdravstvenim djelatnicima 
- Dnevna/Mjesečna/Godišnja izvješća - Kreiranje medija za HZZO - Obrada osobnih računa - Ispis potvrda (ortopedska/očna .... pomagala)
- Šifrarnici - Automatska ažuriranja najvažnijih šifrarnika (DTP postupci,lijekovi,pomagala,pisma) -  Korisničke poruke - Zaštita podataka

Program <Osobni računi> SKZZ zdravstvenih ustanova ažuriran je prema zadnjoj verziji projektne dokumentacije za opis slogova računa specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite.
Program je intuitivnog karaktera, te sadrži samo bitne odrednice za rad tj. knjiženje računa.
Podijeljen je u nekoliko cijelina : Prvu cjelinu čini program za unos osobnih računa koji je povezan sa šifrarnikom pacijenata, te se svi podaci upisani u šifrarnik povlače automatizmom u osobni račun.  Kroz cijeli program vodilo se računa o jednom mjestu unosa podataka.
Drugu cjelinu čini program za unos starih šifara troškova postupaka, dok treću cjelinu obuhvaća program za unos troškova lijekova i materijala. Hotelski trošak također je sastavni dio osobnog računa. Najvažniji segment detaljnih tablica osobnog računa čine nove šifre dijagnostičko terapijskih postupaka tzv. "Troškovi DTP".  DTP postupci su obuhvaćeni šifrarnikom normativa tj. postupaka, čiju ažurnu verziju definiranu od strane HZZO-a korisnici programa mogu skinuti sa interneta putem servisne aplikacije za skidanje sadržaja sa interneta. Zadnji segment u kompletiranju osobnog računa čini "Rad zdravstvenih djelatnika" - putem kojega korisnici povezuju DTP postupke za osobama (doktori, sestre, tehničari,....) koje su radile sa navedenim postupcima.


Program <Pregled pacijenata> SKZZ počinje unosom podataka o pacijentu (obavlja med. sestra) u program "Čekaonica" iz "Planera" ( <e-naručivanja> ).
Doktor preuzima pacijente metodom FIFO (first in - first out) iz čekaonice i iste obrađuje na način da za pacijenta odradi dohvat uputnica sa CEZIH sustava, rezervira uputnicu, napiše nalaz, pošalje nalaz na CEZIH sustav, te ispiše nalaz.

U sklopu svoga rada aplikacija pruža mogućnost doktorima dohvat "Pisma zdravstvenim djelatnicima" kako bi se dodatno informirali o pojedinim lijekovima i njihovom djelovanju na pacijenta.

Doktor može također izdati pacijentu i internu uputnicu ukoliko procijeni da je potrebno dodatno dijagnosticiranje - o mogućnosti tj. pravu korištenja interne uputnice program će ga upozoravati u vidu dodatnih napomena.

Ukoliko procijeni doktor može izdati različite potvrde o pomagalima iz programa - šifrarnik lijekova i pomagala ažurira se putem interneta, a nakon obavijesti iz HZZO-a. 
 


Program <Lista lijekova - Popis ortopedskih pomagala - Pisma zdravstvenim djelatnicima> olakšava rad doktora sa pacijentom, te pruža mogućnost doktoru brzi uvid u najnovije liste lijekova i pregled najnovijeg popisa ortopedskih pomagala ili provjeru pisma zdravstvenim djelatnicima vezanog uz određena upozorenja pri korištenju lijekova.

Šifrarnici lijekova, pomagala i pisama se redovito ažuriraju prema obavijestima iz HZZO-a, te iste korisnici DACOM aplikacija mogu iz svojih programa skinuti sa interneta.
Program <Dnevno izvješće / Mjesečno izvješće / Godišnje izvješće> sastavni je dio programa za HZZO SKZZ korisnike.
Korisnici mogu izrađivati razna izvješća prema definiranim uvjetima iz forme upita.

Izvješća se mogu generirati prema DTP postupcima, prema kategorijama, prema MKB-u.

Dodatno izvješće - priprema izvješća za produženje ugovora.


Izbornik  <HZZO link> sastavni je dio programa za HZZO SKZZ korisnike.

Putem navedenog izbornika korisnici programa HZZO- SKZZ mogu pristupiti najvažnijim zdravstvenim i linkovima vezanim uz zdravstvo.

Ponuđeni linkovi su prema slijedećim web stranicama : HZZO  /  CEZIH  /  E - naručivanje  /  HZZO ISL - društvena mreža za liječnike  / Narodne novine 
Izbornik  <OSNOVNI PODACI> sastavni je dio programa za HZZO SKZZ korisnike te sadrži popis svih šifrarnika potrebnih za rad aplikacije.

Putem navedenog izbornika korisnici programa HZZO- SKZZ mogu pristupiti slijedećim šifrarnicima:

  


Izbornik  <SERVIS> sastavni je dio programa za HZZO SKZZ korisnike te sadrži popis svih servisnih alata potrebnih za nesmetan rad aplikacije.

Putem navedenog izbornika korisnici programa HZZO- SKZZ mogu izrađivati svoje arhive podataka na lokalni ili eksterni disk.

Također putem navedenog izbornika korisnici preko podizbornika "Pregled dokumentacije" imaju pristup do svih uputa za rad sa aplikacijom i svim dodatnim modulima HZZO-a.

  

Povratak na sadržaj